UAB "Gilius ir Ko" padalinio "Giliaus servisas" atliekami darbai:


• Buitinių dujinių, skysto kuro, medžio granulėmis kūrenamų katilų paleidimo- derinimo darbai;

• Pramoninių dujinių, skysto kuro katilų paleidimo- derinimo, techninės dokumentacijos paruošimo pridavimui valstybinės priežiūros institucijoms darbai;

• Šildymo, vėdinimo sistemų paleidimo-derinimo darbai;

• Šilumos punktų paleidimo- derinimo darbai;

• Technologinės įrangos skysto bei dujinio kuro degiklių paleidimo- derinimo, techninės dokumentacijos paruošimo pridavimui valstybinės priežiūros institucijoms darbai;

• Vėdinimo sistemų aerodinaminio suderinimo darbai.


 

Dėl paleidimo-derinimo darbų ir kitų paslaugų kreiptis:

UAB „Gilius ir Ko“ padalinys „Giliaus servisas“, tel. (8-37) 330508, (8-37) 308930


Servisas Klaipėdoje tel.: 8-614-54741; 8-614-54740

 

BUDINTIS tel.: 8-614-59634