PURVO ATSKIRTUVAI

2012 m.

Šildymo ir vėsinimo sistemose šilumnešiu tarnauja skysčiai, dažniausiai vanduo. Nepaisant kai kurių trūkumų, vanduo turi vieną išskirtinę savybę – jis turi didžiausią šiluminę talpą. Tai reiškia, kad vienas kg arba l,0 l vandens gali pernešti didžiausią kiekį šilumos, palyginus su kitais plačiai paplitusiais šilumnešių skysčiais (įvairūs glikoliai ir pan.). Tam pačiam šilumos kiekiui pernešti reikia mažesnio vandens kiekio (srauto), palyginus su kitais skysčiais.

Vanduo žinomas kaip universaliausias tirpiklis Žemėje. Todėl chemiškai grynas vanduo būna tik jį išdistiliavus. Praktikoje vanduo savyje turi ištirpusių įvairių druskų, oro ir kitų priemaišų.

Jeigu priemaišų vandenyje būna per daug, šildymo ir vėsinimo sistemose kyla daug problemų:

  • mažesnis šilumos pernešimo ir perdavimo efektyvumas,
  • įvairūs triukšmai sistemoje,
  • siurblių našumo sumažėjimas,
  • sistemų disbalansas,
  • per ankstyvas sistemų ir įrenginių susidėvėjimas,
  • gedimai ir avarijos,
  • taip pat padidintas energijos sunaudojimas.

 

Pagrindiniai šilumnešio vandens teršalai yra dumblas ir kalkinės nuosėdos. Jeigu kalkinės nuosėdos greitai nusėda įvairiose sistemos vietose ir naujų nuosėdų susidarymo greitis smarkiai sumažėja, tai dumblą, galima sakyti gamina pati sistema.

 

Dažniausiai sutinkamas dumblas - magnetitas

Dažniausiai sutinkamas dumblas yra juodos spalvos, taip vadinamas magnetitas. Jis susidaro reaguojant plieninėms ir ketinėms sistemos dalims ir paviršiams su vandenyje ištirpusiu deguonimi. Retos sistemos ilgai būna sandarios, be to dėl įvairių avarinių gedimų dažnai tenka išleisti sistemos vandenį ir užpildyti nauju. Sutikime, kad retai naujas užpildomas vanduo būna tinkamai paruošiamas. Dažniausiai tai būna vandentiekio vanduo, turintis kalkinių nuosėdų ir deguonies. Tokiu būdu dumblo susidarymo procesas suintensyvėja, įgauna antrą kvėpavimą.

Grubaus valymo filtrai

Plačiausiai paplitę sistemose montuojami grubaus valymo filtrai (dar neteisingai vadinami „purvagaudžiais“), purvo gaudymo ir atskyrimo funkcijos neatlieka. Jų filtro tinklelio akučių skersmuo būna 0,4-1,2 mm. Tai reiškia, kad jie yra grubaus valymo filtrai, galintys atskirti stambius teršalus: suvirinimo metalo lašus, akmenukus, žvyrą, plastmasinių vamzdžių atplaišas ir pan. Jų talpa maža, jie greitai užsikemša ir juos dažnai tenka valyti.

Ypač dažnai yra daromos dvi klaidos:

Pirmoji, kai sumontuojama naujoji sistema, ir hidrauliškai išbandoma, vanduo nėra išleidžiamas, tokiu būdu ją praplaunant (pagal normas naujai sumontuotą sistemą privalu gerai praplauti).

Antroji, senose sistemose keičiant tam tikrus jos įrenginius ir prietaisus (katilus, radiatorius ir pan.), visa kitą paliekant seną, ir taip pat gerai neišplaunant senos sistemos. Tokiais atvejais pirmoje eilėje ir ypač nukenčia katilai.

Purvas, t. y. dumblas, yra labai smulkios dalelės, kurių frakcija 5-10 µm (0,005-0,01 mm) daro didžiausią žalą sistemai ir jos komponentams.

 

DUK

Kaip sugaudyti ir pašalinti iš sistemos purvą?

  • Ar galima šildymo sistemose montuoti vandentiekiui skirtus siūlinius filtrus, kurie, pasak jų instrukcijų, irgi gali išgaudyti daleles iki 1-10 µm? Atsakymas – negalima.

Visų pirma, siūliniai filtrai skirti darbui tik iki +30 °C, o šildymo sistemose būna iki 60-80 °C. Tokių temperatūrų neatlaiko jų plastmasiniai (dažniausiai) korpusai ir sandarinimo tarpinės. Antras dalykas, jų hidraulinis pasipriešinimas yra santykinai didelis ir nors šiek tiek užsikimšus, cirkuliacija sustoja. Tenka labai dažnai keisti jų filtravimo elementus.

  • Ar galima naudoti smulkaus valymo išplaunamus filtrus su nerūdijančio plieno filtravimo elementais? Atsakymas  - taip pat NE.

           Nes jie irgi skirti vandentiekio sistemoms, jų filtruojamų dalelių dydis būna nuo 50-100 µm (0,05-0,1 mm), taigi dumblo jie nesugaudo. Jie užsikemša ne taip greitai, kurį laiką dar prasiplauna, bet ilgainiui jų nerūdijančio plieno filtravimo elementas taip smarkiai užsikemša dumblo dalelėmis, kad cirkuliacija irgi beveik sustoja. Tenka filtravimo elementą netgi pakeisti, nes išvalyti tampa labai sunku.


IŠEITIS - SPECIALŪS PURVO ATSKIRTUVAI

ŠILDYMO IR VĖSINIMO SISTEMOMS

Purvo sugaudymo, atskyrimo ir pašalinimo, nedidinant sistemos cirkuliacijos pasipriešinimo ir nestabdant jos darbo, reikalavimams atitinka specialiai tam tikslui sukurti purvo atskirtuvai šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Jų konstrukcija yra tokia, kad naudojama tam tikro dydžio (skersmens) korpusas, priklausomai nuo vamzdyno dydžio, kurios viduje yra specialios perforuotos pertvaros. Mažesnių skersmenų purvo atskirtuvuose naudojamas centrifugos principas, kada dalelės iš skysčio spaudžiamos prie sienelių, atsiskiria ir nusėda į apačią. Korpuso skersmuo yra maždaug 3 kartus didesnis už prijungiamo vamzdžio skersmenį, todėl vandens srautas purvo atskirtuve gerokai sulėtėja. Tai leidžia žymiai efektyviau atsiskirti įvairioms dalelėms iš šilumnešio (tame tarpe ir smulkioms 5µm (0,005 mm). Kadangi korpusas turi gana didelę talpą, kuri yra žemiau vamzdžių prijungimo vietų, tai ten gali susikaupti labai daug purvo. Per viršutinę purvo atskirtumo dalį vanduo teka be jokių apribojimų, taigi, atskirtumo užsipildymo purvu laipsnis niekaip nedaro įtakos cirkuliacijos pasipriešinimui. Apatinėje purvo atskirtuvo dalyje yra įrengtas purvo išleidimo čiaupas, kurį atidarius, vandens spaudimas pašalina purvą. Purvo pašalinimui sistemos stabdyti nereikia.

 

Labai dažnai purvo atskirtuvuose yra sumontuojami magnetai (išimami ar nuimami), kurie žymiai greičiau sugaudo juodąjį dumblą, taip vadinamą magnetitą.

Purvo atskirtuvai turi būti montuojami į grįžtančio iš sistemos vandens vamzdį prieš katilą arba srautų atskyrimo indą. Šioje vietoje purvas yra atskiriamas efektyviausiai.

 

Naudojant purvo atskirtuvus, pirmiausia apsaugomas katilas,

paprastai brangiausia sistemos dalis.

Naudojant purvo atskirtumus išvengiama tokių gedimų kaip šilumokaičių užsikimšimas ar trūkimas, o taip pat sutaupoma kuro. Sistema daug metų veikia efektyviai su minimalia priežiūra. Tai tikrai taupo vartotojo pinigus!

Purvo atskirtuvuose esantys vamzdžių prijungimo antgaliai leidžia purvo atskirtuvus montuoti arba horizontaliai arba vertikaliai. Tačiau yra modeliai, turintys besisukantį dangtelį su antgaliais, kas leidžia tą patį purvo atskirtuvą sumontuoti horizontaliai arba vertikaliai.

 

Purvo atskirtuvų montavimas

Purvo atskirtuvai turi būti montuojami į grįžtančio iš sistemos vandens vamzdį prieš katilą arba srautų atskyrimo indą.